Ontwerp een vergelijkbare site met WordPress.com
Aan de slag

Uitdagend onderwijs

Dat is onderwijs met volop ruimte voor persoonlijke begeleiding, voor boeiende projecten en voor activerende didactiek.

Dat is ‘het échte werk’ !

De vraag is hoe ICT/ onderwijstechnologie hieraan kan bijdragen.

  • Wat is de belofte van onderwijstechnologie en wat is de realiteit?
  • Hoe kan technologie bijdragen aan verlaging van werkdruk?
  • Hoe helpt technologie ruimte te maken voor ‘het échte werk’?
  • Wat is er geleerd van praktijkervaringen en wat weten we uit onderzoek?
  • Wat is haalbaar en betaalbaar voor jouw team of jouw organisatie?
  • Hoe maak je een ‘routekaart onderwijstechnologie’?

Aan de slag met deze vragen? Ik kan kennis en voorbeelden inbrengen vanuit een ruime ervaring in zowel de praktijk als aan de kant van beleidsvorming, onderzoek en verantwoording. En ik kan het proces in jouw organisatie structureren en versnellen.

Ik ben Paul Vermeulen, adviseur bij veranderprocessen die te maken hebben met effectief gebruik van onderwijstechnologie (van educatieve applicaties, leerplatforms tot learning analytics en AI).

Mijn profiel: ik ben een onderwijsman in hart en nieren. In rollen van docent en ontwikkelaar tot innovatiemanager en toezichthouder. Onafhankelijk en met een achtergrond in zowel onderwijskunde als bedrijfskunde. En meestal werkzaam voor scholen en besturen in voorgezet onderwijs, MBO of hoger onderwijs.

Contact: info@paulvermeulen.nl of 0681182880